Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000
Zdravstveni programi kompanije New Health System (N.H.S.) pružaju svojim članovima stomatološke usluge visokog kvaliteta, u okviru mreže odabranih stomatoloških centara, u okviru kojih se ostvaruje jedan skup stomatoloških terapijskih i estetskih intervencija, od strane iskusnih i specijalizovanih stomatologa (paradentologa, endodonta, protetičara, hirurga i ortodontista).
Programi NHS svojim članovima pružaju:

A. Besplatne stomatološke usluge prevencije koje obuhvataju:
  • Godišnje čišćenje zuba/poliranje/fluorizaciju
  • Preventivno – radiografsku kontrolu
  • Izdavanje uverenja nakon pregleda (za školske potrebe)
  • Rešavanje hitnih slučajeva

B. Neograničene stomatološke usluge koje pokrivaju kompletno stomatološku hirurgiju i terapiju kao i estetsku stomatologiju sa učešćem članova našeg programa sa procentom pokrivanja troškova do 50% od određene cene usluge, što važi za sve umrežene stomatološke centre