Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000

Zdravlje Pre Svega PRIMARNA ZDRAVSTVENA NEGA

POSETE LEKARU

Zdravstveni programi kompanije New Health System (N.H.S.) pružaju svojim članovima mogućnost ostvarivanja neograničenih lekarskih poseta ambulantama najvećih privatnih bolnica, poliklinika i domovima zdravlja u većim gradovima Srbije.

Zdravstvena mreža povezana je sa koordinacionim centrom N.H.S. što pruža mogućnost našim članovima da zakazuju svoje preglede sa lekarima članovima NHS mreže, 24 časa u nedelji, 365 dana u godini.

Programi N.H.S podrazumevaju:

Ambulantnu negu u bolnicama-domovima zdravlja-zdravstvenim ustanovama i poliklinikama

Neograničene posete svim dostupnim lekarima određenih specijalnosti sa učešćem pretplatnika u iznosu od 1.000 RSD ili besplatno po poseti

DIJAGNOSTIČKA ISPITIVANJA

Zdravstveni programi kompanije New Health System (N.H.S.) pružaju svojim članovima mogućnost neograničenih dijagnostičkih ispitivanja u ambulantama najvećih privatnih bolnica, poliklinika i domovima zdravlja, odabranim dijagnostičkim centrima koji raspolažu najsavremenijom lekarskom opremom, specijalizovanim osobljem i kvalitetnim medicinskim okruženjem

Neograničena dijagnostička ispitivanja

Pokrivenost troškova do 70% u katalogu svake zdravstvene ustanove članice NHS mreže, domovima zdravlja, poliklinikama i dijagnostičkim centrima.Visina pokrivenosti troškova varira od ustanove i samog dijagnostičkog ispitivanja.

Ispitivanja se vrše nezavisno od starosne dobi i već postojećeg oboljenja.

GODIŠNJI PREVENTIVNI PREGLEDI (Check-up)

New Health System (N.H.S.) imajući u vidu značaj prevencije, pruža svojim pletplatnicima - korisnicima NHS programa mogučnost da jedan put godišnje obave besplatno sledece preglede:

Preventivne laboratorijske analize koje obuhvataju:
Kompletnu krvnu sliku
Sentimentaciju eritrocita
Glukozu
Ureu
Ttrigliceride
Ukupan holesterol
γ-GT i
Analizu mokraće

Preventivni stomatološki pregled koji obuhvata:
Kontrolu usne duplje
Čišćenje zuba (otklanjanje kamenca)
Izbeljivanje
Fluorizacija pretplatnicima mlađim od 14 godina

Preventivni oftalmološki pregled koji obuhvata:
Merenje oštrine vida
Tonometriju
Refrakciju fundusa

OFTALMOLOŠKE POGODNOSTI

Zdravstveni programi kompanije New Health System (N.H.S.) svojim članovima pružaju oftalmološke usluge visokog kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, oftalmološkim centrima, domovima zdravlja, kao i oftalmološkim i optičarskim radnjama, ugovorenim članovima NHS mreže

Zdravstveni program N.H.S. svojim članovima pruža:

Besplatne oftalmološke preventivne usluge koje obuhvataju:

A. Jedan oftalmološki pregled godišnje u ambulantama saradničkih ustanova, domovima zdravlja kao i poliklinikama koji obuhvata:
Merenje oštrine vida
Merenje refrakcije
Tonometriju Goldman&fundus
Pregled Slit lampom

B. POKRIVENOST TROŠKOVA OFTALMOLOŠKIH INTERVENCIJA I SANIRANJE ANOMALIJA PO PITANJU REFRAKCIJE
Pruža se mogućnost u zdravstvenim ustanovama, ugovorenim članovima NHS mreže, ostvarivanja popusta do 50% za oftalmološke intervencije, nakon nekog oboljenja ili nesreće, kao i intervenciju refrakcije laserom

C. KUPOVINA NAOČARA ZA VID
Pruža se mogućnost članovima programa kupovine naočara za vid sa popustom od 50% u radnjama članicama NHS mreže.

STOMATOLOŠKE POGODNOSTI

Zdravstveni programi kompanije New Health System (N.H.S.) pružaju svojim članovima stomatološke usluge visokog kvaliteta, u okviru mreže odabranih stomatoloških ordinacija, u okviru kojih se ostvaruje jedan skup stomatoloških terapijskih i estetskih intervencija, od strane iskusnih i specijalizovanih stomatologa (paradentologa, endodonta, protetičara, hirurga i ortodontista).

Programi N.H.S. svojim članovima pružaju:

A. Besplatne stomatološke preventivne usluge koje obuhvataju:
Godišnje čišćenje zuba/poliranje/fluorizaciju
Preventivno – radiografsku kontrolu
Izdavanje uverenja nakon pregleda (za školske potrebe)
Rešavanje hitnih slučajeva

B. Neograničene stomatološke usluge koje pokrivaju kompletnu stomatološku hirurgiju i terapiju kao i estetsku stomatologiju sa participacijom članova našeg programa sa procentom pokrivanja troškova do 50% od određene cene usluge, što važi za sve stomatološke ordinacije, ugovorene članove NHS mreže.

MEDICINSKI KOORDINACIONI CENTAR

New Health System imajući za cilj podršku svojih članova,
radi 24časa, 365 dana u godini, telefonski centar preko kojeg
se koordiniraju i ostvaruju svi pregledi u zdravstvenim
ustanovama

POGOGNOSTI KUPOVINE I KOZMETICHIH PROIZOVODA

Pogodnosti kupovine lekova i kozmetičkih proizvoda
Ostvaruje se popust od 12% do 20% pretplatnicima sistema
N.H.S. a na kupovinu lekova i kozmetičkih proizvoda u
saradničkim apotekama ugovorenim članovima NHS mreže

POGODNOSTI U GRČKOJ

Sve pogodnosti (osim pogodnosti za kupovinu lekova i kozmetičkih proizvoda) navedene u ovom pretplatničkom ugovoru, važe i u Grčkoj u zdravstvenim ustanovama ugovorenim članovima NHS mreže New Health System Grčka

Pogodnosti u Grčkoj, podležu odredbama i opštim uslovima ovog pretplatničkog ugovora za onaj vremenski period u kojem Ugovor važi, kako bi pogodnosti u Grčkoj stupile na snagu potrebno je pisanim putem (email) obavestiti kompaniju NHS u Srbiji (www.neahealthsystem.rs), sedam (7) dana ranije

CENA PROGRAMA

Za učešće u programu *ZDRAVLJE PRE SVEGA*
Godišnja pretplata po jednom članu : 7,500 rsd
Godišnja pretplata za celu porodicu : 15.000 rsd
(obuhvata roditelje i decu do 25 god.)

UGOVOR - PROGRAM USLOV

POGODNOSTI BOLNIČKOG LEČENJA

Pogodnosti na troškove bolničkog lečenja
Ostvaruje se popust od 20% do 50% na troškove hospitalizacije i bolničkog lečenja, u zdravstvenim ustanovama, ugovorenim članovima N.H.S. mreže.