Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000

Zdravstveni programi kompanije New Health System (N.H.S.) pružaju svojim članovima mogućnost neograničenih lekarskih poseta u inostranim klinikama najvećih privatnih ambulanata, poliklinika i domovima zdravlja u većim gradovima Srbije.

Zdravstvena mreža povezana je sa korespondirajućim centrom N.H.S., što pruža mogućnost našim članovima da zakazuju svoje preglede sa umreženim lekarom, 24 časa u nedelji, 365 dana u godini.
N.H.S. programom su obuhvaćeni :

U inostranim klinikama, bolničkim ustanovama-dijagnostičkim centrima-domovima zdravlja-zdravstvenim ustanovama i poliklinikama
Neograničene lekarske posete kod svih dostupnih lekara specijalista sa učešćem korisnika u iznosu od 1.000 dinara po poseti.