Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000

Pogodnosti kupovine lekova i kozmetičkih proizvoda
Ostvaruje se popust od 12% do 20% pretplatnicima sistema
N.H.S. a na kupovinu lekova i kozmetičkih proizvoda
u saradničkim apotekama ugovorenim članicama NHS mreže