Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000

Zdravstveni programi kompanije New Health System (N.H.S.) svojim članovima pružaju oftalmološke usluge visokog kvaliteta kroz mrežu odabranih ambulanata, oftalmoloških centara, zdravstvenih centara, domova zdravlja, kao i oftalmoloških i optičarskih radnji.
Zdravstveni programi N.H.S. svojim članovima pružaju:


Besplatne oftalmološke usluge prevencije koje obuhvataju:

Α.
Jedan oftalmološki pregled godišnje u inostranim klinikama saradničkih ustanova kao i zdravstvenih centara i poliklinika koje obuhvataju:

  • Merenje oštrine vida
  • Merenje refrakcije
  • Tonometriju Goldmann i pregled očnog dna (fundus)
  • Pregled Slit lampom

B. POKRIVENOST TROŠKOVA OFTALMOLOŠKIH INTERVENCIJA I SANIRANJE ANOMALIJA PO PITANJU REFRAKCIJE
Pruža se mogućnost u umreženim bolnicama i oftalmološkim centrima popusta do 50% za oftalmološke intervencije, nakon nekog oboljenja ili nesreće, kao i intervenciju refrakcije laserom

C. KUPOVINA NAOČARA ZA VID up to the amount of 250 euros
Pruža se mogućnost članovima programa kupovina naočara za vid sa popustom do 50% u umreženim radnjama.