Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000

New Health System imajući za cilj podršku svojih članova,
radi 24časa, 365 dana u godini, telefonski centar preko kojeg
se koordiniraju i ostvaruju svi pregledi u zdravstvenim
ustanovama