Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000

Naša vizija & misija New Health System

Naša vizija

 • Da ponudimo, kroz bolji zdravstveni sistem, napredak i kvalitetniji život ljudima.
 • Da stvorimo i ponudimo dostojanstveno ne samo osiguranje, već i usluge.
 • Da aktivno učestvujemo u stvaranju i upravljanju prvostepenom i drugostepenom zdravstvenom zaštitom naših partnera.
 • Stvaranje jednog menadžerskog evropskog operatera zdravstvenih programa, visokog standarda, gde bi «NHS» preuzeo vodeću ulogu u ovoj sferi.

Naša misija

 • Kvalitet pružanja usluga našim klijentima.
 • Odabrani saradnici i stručna saradnja u struci.
 • Poverenje i doslednost u pružanju naših usluga.
 • Neprekidna obuka naših kadrova u kompaniji i unapređivanje tehnološke podrške.
 • Neprekidno poboljšanje kvaliteta usluga koje pružamo.
 • Potpuno ispunjavanje i zadovoljavanje svih zahteva naših klienata.
 • Poboljšanje i kreiranje novih usluga za naše korisnike.
 • Pridržavanje svih naznačenih procedura.
 • Neprekidno poboljšanje efikasnosti sistema menandžmenta kvaliteta kompanije.