Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000

PROFIL KOMPANIJE New Health System

New Health System «N.H.S.» se aktivno bavi kreiranjem i upravljanjem programima primarne i sekundarne zdravstvene zaštite za osiguravajuća društava i institucije, i sertifikovan je za kvalitet pružanja svojih usluga, kao i za metode koje primenjuje.

  • Kompanija je aktivna u Grčkoj, na Kipru, u Albaniji i Bugarskoj, a u dogledno vreme priprema razvoj i u Engleskoj, Rumuniji i Mađarskoj.
  • U svakoj od zemalja obrazuje se «Sistem Zdravlja» N.H.S.-a koji je podržan s najvećim, i od poverenja, zdravstvenim ustanovama s ciljem pružanja kvalitetnih usluga zdravstvene zaštite u svim segmentima prvostepene (osnovne) nege. U zdravstveni sistem N.H.S.-a uvrštene su najspecijalizovanije bolničke ustanove, tehnološki najsavremeniji dijagnostički centri, poliklinike, fizioterapeutske, oftalmološke i stomatološke klinike, i sve ostale specijalističke grane, koje pokrivaju sveobuhvatne usluge primarne zdravstvene nege.
  • Paralelno, kompanija podržava i koordinira programe sekundarne zdravstvene zaštite sarađujući s osiguravajućim društvima i najvećim zdravstvenim ustanovama.
  • New Health System u Grčkoj je sertifikovan po modelu:
    ISO 9001: 2015, sistem «Upravljanje kvalitetom» i
    ISO / IEC: 270001: 2013, sistem «Upravljanje poverljivim informacijama».

FILIJALE New Health System

Safe Pet System

Safe Pet System

Safe Pet System pripada grupi firma New Health System-a «Ν.Η.S.». Programe zdravstvene zaštite Safe Pet System-a kreirali su i podržavaju savetnici iz sektora usluga i nege kućnih ljubimaca, veterinari i stručnjaci za menadžment programa zdravstvene nege

Safe Pet System prvenstveno ima za cilj da ponudi programe primarne i sekundarne zdravstvene nege koji obezbeđuju visok nivo zdravlja kućnim ljubimcima naših klijenata/osiguranika. Paralelno ih uvodi u sistem dodatnih usluga koje obuhvataju sve stepene nege kućnih ljubimaca doprinoseći njihovom boljem i kvalitetnijem životu.

Poseta Safe Pet System

HealthNet Management SA

HealthNet Management SA

HealthNetManagement, aktivan je u sferi menadžmenta zdravstvenih usluga s koordinacionim centrom, na jednoj strani, koji radi 24 časa, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini I na drugoj sa Panhelenskom mrežom zdravstvenih usluga (bolnice – dijagnostički centri – poliklinike i private ordinacije). Stvorila ga je grupa ljudi s višegodišnjim iskustvom u sektoru osiguravajućeg društva i pružanja zdravstvenih usluga, specijalizovanih za kreiranje zdravstvenih programa i menadžment zdravstvenog sistema.

Poseta HealthNet Management SA

New Health System Albania

New Health System Albania

New Health System Albanija stvoren je da upravlja jednim sistemom prvostepene zdravstvene zaštite podržane s najvećim zdravstvenim uslugama u svim većim gradovima Albanije. NHS Albanija dogovorila se i potpisala saradnju sa Telecomom Albanija (filijale Deutsche Telekoma) za stvaranje i upravljanje programima primarne zdravstvene zaštite za svoje pretplatnike. Program «ΟΝΕ LIFE» u razvoju je od 2016 i nudi se besplatno svim pretplatnicima Telecom Albanije.

Poseta New Health System Albania

New Health System Bulgaria

New Health System Bulgaria

New Health System Bugarska stvoren je da upravlja jednim sistemom primarne zdravstvene zaštite koju podržavaju najveće zdravstvene usluge u svim velikim gradovima Bugarske. NHS razvija programe primarne zdravstvene zaštite i njihov menadžment u saradnji sa osiguravajućim društvima i organizacijama..

Poseta New Health System Bulgaria