Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000

New Health System INOSTRANSTVU

Kompanija je aktivna u Grčkoj, na Kipru, u Albaniji i Bugarskoj, a u dogledno vreme priprema razvoj i u Engleskoj, Rumuniji i Mađarskoj.

NHS ALBANIA

New Health System Albanija stvoren je da upravlja jednim sistemom prvostepene zdravstvene zaštite podržane s najvećim zdravstvenim uslugama u svim većim gradovima Albanije.

NHS Albanija dogovorila se i potpisala saradnju sa Telecomom Albanija (filijale Deutsche Telekoma) za stvaranje i upravljanje programima primarne zdravstvene zaštite za svoje pretplatnike. Program «ΟΝΕ LIFE» u razvoju je od 2016 i nudi se besplatno svim pretplatnicima Telecom Albanije.

NHS BULGARIA

New Health System Bugarska stvoren je da upravlja jednim sistemom primarne zdravstvene zaštite koju podržavaju najveće zdravstvene usluge u svim velikim gradovima Bugarske.

NHS razvija programe primarne zdravstvene zaštite i njihov menadžment u saradnji sa osiguravajućim društvima i organizacijama.rs.

NHS CYPRUS

NewHealthSystem Kipra stvorio je i upravlja sistemom prvostepene zdravstvene zaštite podržanim od najvećih zdravstvenih institucija u svim velikim gradovima na Kipru.

NHS razvija programe zdravstvene zaštite i njihov menadžment u saradnji sa osiguravajućim društvima i organizacijama.