Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000

LJUDSKI RESURSI New Health System

NewHealthSystem su osnovali ljudi koji imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti osiguravajućeg sistema, kao i u celokupnom sektoru pružanja zdravstvenih usluga.

Ljudski resursi naše kompanije obuhvataju tim kvalifikovanih službenika iz sektora osiguravajućeg zdravstva (statistics, data analysis, risk management), kao i specijalizovane službenike za uslužne zdravstvene programe.

Ključnu ulogu u poslovanju grupa kompanija "NHS" igraju njeni naučni savetnici koji procenjuju a zatim biraju najbolje opcije saradnje sa zdravstvenim ustanovama u svakoj zemlji.