Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000

New Health System (N.H.S.) imajući u vidu značaj prevencije, pruža svojim pletplatnicima - korisnicima NHS programa mogučnost da jedan put godišnje obave besplatno sledece preglede:


Preventivne laboratorijske analize koje obuhvataju

Kompletnu krvnu sliku
Sentimentaciju eritrocita
Glikozu
Ureu
Ttrigliceride
Ukupan holesterol
γ-GT i
Analizu mokraće

Preventivni stomatološki pregled koji obuhvata

Kontrolu usne duplje
Čišćenje zuba (otklanjanje kamenca)
Izbeljivanje
Fluorizacija pretplatnicima mlađim od 14 godina

Preventivni oftalmološki pregled koji obuhvata

Merenje oštrine vida
Tonometriju
Refrakciju fundusa