Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000

KREIRANJE I UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENIM PROGRAMIMA New Health System

1. PRIMARNA (OSNOVNA) ZDRAVSTVENA NEGA

New Health System, za osiguravajuća društva i institucije, planira, kreira i upravlja programima primarne zdravstvene nege. «NHS» za upravljanje uslugama zdravstvenih programa poseduje stručne i iskusne sektore u svakoj zemlji, koji su podržani savremenim kompijuterskim aplikacijama, kao i web aplikacijama za komunikaciju sa zdravstvenim uslugama:

Preciznije, kreiranje programa definiše se prema potrebama:

 • Svakog ponaosob osiguravajućeg društva / organizacije
 • Tržišta osiguranja
 • Potrošačke javnosti
 • Pokriva specijalizirani cilj/namensko delovanje svakog partnerskog osiguravajućeg društva i organizacije. Kreiranje programa odnosi se na pružanje zdravstvenih usluga koje uživa član / osiguranik u svim lekarskim uslugama primarne zdravstvene zaštite

  U svakoj zemlji (Grčka, Engleska, Kipar, Bugarska, Albanija) u kojoj se razvija zdravstveni sistem „NHS“, uključene su najveće grupe i zdravstvene ustanove kao što su:

  HCA Health Care UK, Aspen Health Care, Hygeia Hospital, Athens Medical group, American Hospital i još 120 drugih zdravstvenih institucija

  "Grupu kompanija New Health System podržava 950.000 pretplatnika a predvidja se da će do kraja 2017. godine broj pretplatnika dostići cifru od 1.500.000."

  Grupa kompanija New Health System upravlja zdravstvenim programima velikih organizacija i osiguravajućih kuća među kojima su i: Deutsche Telekom (Telekom Albania), OPAP, Wind, CNP, PRIME Watt & Volt i dr


2. SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA NEGA (DRUGOSTEPENA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA)

NewHealthSystem za osiguravajuće firme radi menandžment programa sekundarne zdravstvene zaštite.

Preciznije, pruža sledeće, dole navedene, usluge:

 • Izdavanje (registracija zahteva - U/W – kontrola predosiguranja) i štampanje osiguravajućih zdravstvenih ugovora za račun osiguravajućih društava u okviru dogovorenih procesa i instrukcija (povezanost kompijuterskog sistema).
 • Kontrola opravdanosti i tok bolničkog lečenja. Menadžment kompenzacije koji proističe od beneficija osiguravajućih zdravstvenih programa (nagodba nadoknade). Upravljane likvidacijom rezultata Capitation nadoknade uslužnicima zdravstvenih usluga za račun osiguravajućih društava.
 • Upravljanje direktnim isplatama za zdravstvene i ne zdravstvene usluge koje se realizuju u okviru zdravstvene mreže New Health System-a.
 • Likvidacija gubitaka odšteta koje proističu iz usluga osiguravajućih programa. Preuzimanje kreiranja, menandžmenta i otpremanja fajlova štete. Upravljanje likvidacijom odštete sa ugovorno sporazumnim zdravstvenim uslugama osiguravajućeg društva.
 • Služba 24 sata za usluživanje osiguranika. Koordinacioni centar radi 365 dana u godini, 24 časa. Preuzima kontaktiranje sa klijentima, zakazivanje pregleda po želji sa zdravstvenom ustanovom, i daje svaku drugu vrstu informacija vezanih za usluge i proceduru koja je povezana sa programima bolničkog lečenja.


TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA New Health System

New Health System poseduje savremenu tehnološku infrastrukturu telefonije, hardware i software. Indikativno pomenute su sledeće:

strukturno kabliranje

UTP kategorija 6

Radna mesta (kapacitet)

200

Najveći kapacitet poziva/ Sat sa srednjim vremenskim trajanjem poziva 60 '' / 120 '/ 180' '

1.200 / 600 / 400

Telefonske linije

2 PRI, 3 ISDN

Telefonski provajderi

FORTHNET, CYTA, COSMOTE , HOL

Tip telefonskog centra

ASTERIX PBX

Telefonski aparati/ slušalice

CISCO

Zapis poziva

ASTERIX PBX

Software telefonskog centra

ASTERIX PBX

Telefonski centar poseduje ...

Skill based routing, CLID Routing, Priority Routing, Threshold Routing, ACD, CTI, IVR

Sistem poruka

ASTERIX PBX

Snimanje poziva

ASTERIX PBX

Statistika poziva

ASTERIX PBX

Server

2 Χ HP GS Raid 1