Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000

PROGRAMI ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU NEGU New Health System

Primarna Zdravstvena Nega

Primarna Zdravstvena Nega

Program koji obuhvata:
Lekarske preglede, dijagnostička ispitivanja, kontrole, stomatološka lečenja, fizikalne terapije, oftalmološka lečenja (operacije), terapiju govora, podršku psihologa itd.

Kreiranje i upravljanje zdravstvenim programima

Kreiranje i upravljanje zdravstvenim programima

Kreiranje i upravljanje zdravstvenim programima:
Kompanija New Health System u ime osiguravajućih društava i drugih organizacija, stvara i upravlja programima primarne zdravstvene nege koji su podržani modernim kompjuterskim aplikacijama kao i aplikacijom za internet komunikaciju sa pružaocima zdravstvenih usluga.

New Health System u brojkama

3470

ZDRAVSTVENIH USTANOVA

29000

POZIVA MESEČNO

950000

KLIJENATA